Laipni lūgti ProJuristi.lv

PJ

Juridisko pakalpojumu birojs

Mēs esam par ilgtermiņu attiecību veidošanu ar klientiem

PJ

Nodrošinām individuālo pieeju katram klientam

Mēs nodrošinām saviem klientiem plašu juridisko pakalpojumu klāstu

PJ

Nodrošinām konsultācijas, dokumentu, līgumu sastādīšanu un pārraudzību

Mēs palīdzēsim Jums nodrošināt pārstāvniecību

PJ

Nokārtojam strīdus ar valsts iestādēm, pašvaldību un citām institūcijām

Paveikt uzticēto darbu perfekti jau pirmajā reizē – ir mūsu biroja aksioma

PJ

Esam uz rezultātu orientēts birojs

Mēs esam juridiska biroja komanda

PJ

profesionāli juristi un advokāti

PAR MUMS

ProJuristi juridiska biroja komandu veido profesionāli juristi un advokāti ar daudzu gadu darba pieredzi dažādās nozarēs, kuriem radās ideja apvienot savus spēkus un darba pieredzi, lai sniegtu saviem klientiem daudznozaru pakalpojumus. ProJuristi pamatdarbība ir kvalitatīvas juridiskās palīdzības un noderīgu padomu juridisko jautājumu dažādu tiesību nozarēs.

Mēs palīdzēsim Jums nodrošināt pārstāvniecību, ka arī nokārtot strīdus ar valsts iestādēm, pašvaldību un citām institūcijām, sniegsim palīdzību tādu jautājumu risinājumos, kas ir saistītas ar ģimenes, mantošanas, darba, komerctiesībām, parādu piedziņu un citu problēmu risinājumos. Juridiskais birojs ProJuristi sadarbojas ar maksātnespējas administratoriem, notāriem, tulkiem, privātdetektīviem, vairākiem ekspertiem, grāmatvežiem un citiem speciālistiem, kas ir nepieciešami Jūsu problēmu atrisināšanai.

Mēs esam par ilgtermiņu attiecību veidošanu ar klientiem, nodrošinot katram klientam individuālu pieeju un atbilstošāko juridisko jautājumu risināšanas veidu. Kā savas darbības fundamentālus pamatnosacījumus esam izvirzījuši precizitāti, punktualitāti, efektivitāti, klienta labklājību un apmierinātību, jo apzināmies, ka klienti neizvēlas iegādāties juridisku pakalpojumu, bet gan dod priekšroku problēmas risinājumam.

MŪSU SPECIALIZĀCIJA

Administratīvās tiesības

Civiltiesības

Krimināltiesības

Publiskie iepirkumi un ar to saistītie strīdi

Darba tiesības un ar to saistītie strīdi

Komerctiesības

Maksātnespējas lietas

Saistību tiesības

Laulību šķiršana

Īpašuma jautājumi

Mantošanas tiesības

Darba aizsardzības pasākumi

MŪSU PAKALPOJUMI

PJ

Juridiskais birojs ProJuristi pārstāv un konsultē privātpersonas un juridiskas personas,
nodrošinot saviem klientiem plašu juridisko pakalpojumu klāstu.

Konsultācijas dažādās tiesību jomās

Konkrētas situācijas izvērtēšanu un ieteikumu sniegšanu par iespējamām darbībām vai bezdarbību un iespējamo seku prognozēšana.

Dokumentu sagatavošana

Līgumu (vienošanos) projekti, pieteikumi, atsauksmes, paskaidrojumi, sūdzības, prasības, pretenzijas, brīdinājumi, iesniegumi u.c.

Mediācija

Starpniecība starp strīdus pusēm ar mērķi atrast konflikta risinājumu.

Klientu interešu pārstāvēšana

Attiecībās ar privātpersonām, valsts un pašvaldību iestādēm un tiesvedības procesos.

Kompleksa juridisko personu apkalpošana

Profesionālu speciālistu štats, kuri darbojas dažādos profilos un nodrošina jebkuru klienta juridisko jautājumu risināšanu.

Administratīvās tiesības

Administratīvo aktu un iestādes faktiskās rīcības apstrīdēšana, pārrunas ar valsts un pašvaldību iestādēm, lietas ierosināšana un pārstāvība administratīvajā procesā iestādē un tiesā.

Darba tiesības un strīdi

Risinām darba strīdus gan ārpustiesas kārtībā, gan arī pārstāvam tiesā darba strīdu gadījumos.

Publiskie iepirkumi

Konsultācijas, atzinumi gan pasūtītājiem, gan pretendentiem saistībā ar iepirkumu nolikumu noteikumiem un to atbilstību piemērojamajiem tiesību aktiem, dažādu iepirkumu strīdu risināšana.

Komerctiesības

Dažādu uzņēmējdarbības formu reģistrācija, grozījumi statūtos, izmaiņas dalībnieku sastāvā, izmaiņas valdes sastāvā, pamatkapitāla palielināšana, samazināšana, parādsaistību kapitalizācija, prokūras izdošana vai izbeigšana, ka arī komercsabiedrību reorganizācija, likvidācija.

Krimināltiesības

Juridiskās palīdzības sniegšana kriminālprocesā, aizstāvība kriminālprocesā.

Juridiskā palīdzība saistību tiesībās

Dāvinājuma, pirkuma, nomas un īres, maiņas, aizdevuma un citu komplicētus līgumus un to kombinācijas līgumu izstrāde, analīze, noslēgšana, apstrīdēšana.

Laulību šķiršana

Pārrunas ar laulātajiem par strīda atrisināšanas iespējām, prasības pieteikuma par laulības šķiršanu sastādīšana, uzturlīdzekļu piedziņa, laulības līgumu sastādīšana, saskarsmes tiesības, laulāto kopmantas sadale.

Īpašuma jautājumi

Dokumentu, pretenziju sagatavošana; Civillietas ierosināšana un pārstāvība tiesā; pārstāvība nekustamā īpašuma atsavināšanas darījumos, nomas un īres tiesiskajās attiecībās, nekustamā īpašuma lietošanas kārtības noteikšanas, kopīpašuma sadales jautājumos un nekustamā īpašuma apsaimniekošanas jautājumos.

Mantošanas tiesības

Likumiskā mantošana, testamentārā mantošana, līgumiskā mantošana, neatraidāmie mantinieki, mantojuma sadale, testamenta apstrīdēšana

Darba aizsardzības pasākumi

Darba vides iekšējā uzraudzība, darba vides risku novērtēšanai, darba aizsardzības instrukciju izstrādāšana, darbinieku apmācība, uzņēmumu konsultēšana darba aizsardzības un ugunsdrošības jautājumos nelaimes gadījumu darbā izmeklēšana utt.

Maksātnespējas lietas

Juridisko personu maksātnespēju vai fizisko personu maksātnespēju saistītu jautājumu risināšana.

Nāciet pie mums, ja ir kādi jautājumi

Ja esat nokļuvuši sarežģītā situācijā un Jums ir nepieciešami profesionāli juridiskie pakalpojumi – esat nokļuvuši pareizajā vietā. Mēs sniedzam profesionālu juridisku palīdzību fiziskām personām, kā arī īstenojam juridisko personu kompleksu tiesisko apkalpošanu. Mēs izmantosim visas savas zināšanas un daudzgadējo pieredzi, lai aizstāvētu Jūsu intereses.

Ir svarīgi – jo ātrāk Jūs griezīsieties pie profesionāļiem, jo ar mazākām grūtībām, un iespējams, mazākiem finansiāliem zaudējumiem, Jums nāksies saskarties. Juridiskajos pakalpojumos ir iekļautas visas nepieciešamās konsultācijas, dokumentu sastādīšana, informācijas iegūšana, klientu interešu pārstāvība tiesās, un daudz kas cits. Savlaicīga griešanās juridiskajā birojā, palīdzēs Jums saglabāt mieru jebkurā situācijā.

Pilns pakalpojumu saraksts (Drukas versija, PDF 116Kb)

Mēs esam gatavi Jums palīdzēt!

Cenas

Vienmēr esam bijuši par godīgumu un atklātību pret klientiem, tamdēļ nekautrējamies publiskot sniegto pakalpojumu cenas, tādējādi ļaujot saviem klientiem plānot savu budžetu un saņemt informāciju par vēlamā pakalpojuma izmaksām.

Izvēlaties sev nepieciešamo pakalpojumu un sazinieties ar mums – ar juridisko biroju, kam rūp klients un viņa labklājība.

Cenu lapa (Drukas versija, PDF 108Kb)

Paveikt uzticēto darbu perfekti jau pirmajā reizē!

Kontaktforma

PJ

Ja Jums ir jautājumi, lūdzu aizpildiet formu

Oops! Diemžēl ziņa nevar būt nosūtīta, lūdzu vēlāk, mēģiniet vēlreiz.
Paldies! Ziņojums nosūtīts veiksmīgi. Mēs sazināsimies ar jums, cik ātri vien iespējams.

Kontaktinformācija

PJ

+371 2 845 45 05

Brīvības iela 58 - 410
Rīga, LV-1011
Latvija